Kim jest Dariusz Gwiazda – Kandydat na Burmistrza Grójca i dlaczego chce kandydować? O tym dowiecie się w najnowszym filmie.

Jestem rodowitym grójczaninem. Tutaj się uczyłem i od najmłodszych lat angażowałem w życie społeczne. Przez wiele lat przeprowadziłem dziesiątki inicjatyw lokalnych, które jasno pokazały potrzeby mieszkańców.

Zostałem nagrodzony tytułem Człowiek Roku 2017 w Powiecie Grójeckim  w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna”